KRS 0000161880

Fundacja Kolorowy Świat

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Fundacja Kolorowy Świat istnieje w Łodzi od 2003 roku. Od tego czasu otaczamy troską i specjalistyczną opieką dzieci w najróżniejszym wieku. Naszymi najmłodszymi podopiecznymi są kilkunastotygodniowe  wcześniaki, które właśnie opuściły szpital.
 
Dokładamy wszelkich starań, by dzieci uzyskiwały jak najlepszą i najskuteczniejszą opiekę w naszych placówkach. Wspieramy maluchy cierpiące na Mózgowe Porażenie Dziecięce, SMA, autyzm, z najróżniejszymi zespołami genetycznymi (w tym z zespołem Downa) oraz zmagające się z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Działalność Fundacji Kolorowy Świat

Ośrodek dla wcześniaków Otulinka

Wiemy, że pomocy i wsparcia rehabilitantów potrzebują dzieci w najróżniejszym wieku. Myśląc o wcześniakach i noworodkach zagrożonych zaburzeniami rozwoju, stworzyliśmy nowatorski program „Otulinka”, który od 2017 roku realizujemy w naszym ośrodku. Chcemy zapewnić dzieciom możliwość jak najwcześniejszego rozpoczęcia rehabilitacji. Wiemy też, jak ważna jest możliwość utrzymania ciągłości opieki medycznej.

W ciągu każdego roku ponad 100 wcześniaków otrzymuje 900 godzin specjalistycznej, bezpłatnej terapii, wyrównującej szanse rozwojowe i zapobiegającej pogłębianiu się niepełnosprawności. Ta liczba to także rodzice wcześniaków. Otulinka zapewnia im niezmiernie potrzebne wsparcie psychologiczne i uczy tego, jak opiekować się wcześniakiem w domu.
Image

Kolorowe Przedszkole, Kolorowa Szkoła

Starsze dzieci zapraszamy do Kolorowego Przedszkola. Wykorzystujemy w nim ideę Nauczania Kierowanego. Zakłada ona, że dziecko stanowi nierozłączną całość fizyczną, emocjonalną oraz intelektualną. Konsekwencją tego, jest realizowany w naszej placówce program, który obejmuje wszystkie te sfery rozwoju. W naszym przedszkolu dzieci objęte są fachową opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Przebywanie  pod opieką wyspecjalizowanej kadry i w grupie rówieśniczej wzmacnia nowo nabyte umiejętności.

Dla dzieci od 7 roku życia, w Fundacji Kolorowy Świat, działa Kolorowa Szkoła. Poziom nauki, jaki oferuje dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów. Zakładamy niewielkie klasy (do 4 osób), ponieważ pozwalają one, by każde z dzieci było traktowane indywidualnie. Dzięki codziennemu wsparciu nauczyciela Sylwia, która nie dawała sobie rady w zwykłej szkole, realizuje ten sam program, który robili jej koledzy w poprzedniej klasie. Dziewczynka wymagała odrobinę większej pomocy. To była nasza  radość, że mogliśmy jej udzielić. 

Wyjątkową cechą Kolorowej Szkoły jest troska, by naszym uczniom, oprócz zajęć edukacyjnych, zapewnić codzienną porcję terapii logopedycznej, psychologicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Dzięki temu, oprócz realizowania nauczania zgodnego z podstawą programową, zapewniamy naszym podopiecznym przede wszystkim specjalistyczną i kompleksową opiekę terapeutyczną. Pomaga im ona osiągnąć jak najwyższą samodzielność w życiu codziennym. 

Przedszkole

Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Dzienny Oddział Rehabilitacji

Miesięcznie kilkadziesiąt maluchów korzysta w Fundacji z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Celem WWRD jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od wczesnych miesięcy życia do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia pełnią funkcję terapeutyczną. Poza tym zmniejszają ryzyko opóźnień rozwojowych oraz są niezwykle pomocne w diagnozowaniu  zaburzeń i prognozowaniu przebiegu dalszego rozwoju malucha. Dzięki tym zajęciom Małgosia i jej rodzice mogli pracować nad poprawą jej wymowy. Dodatkowym plusem był fakt, że dotychczas nieśmiała dziewczynka nabrała pewności siebie. 

Największą, pod względem liczebności, jednostką w Fundacji jest Dzienny Oddział Rehabilitacji. Miesięcznie korzysta z niego blisko 250 małych pacjentów. Oferujemy w nim wielospecjalistyczną oraz kompleksową rehabilitację dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym. Opiekujemy się także maluchami, które zmagają się  z zaburzeniami wieku rozwojowego. Tomek, Kamil i Klaudia widują się na zajęciach co tydzień. Razem ze swoimi rehabilitantami pracują nad poprawą postawy i sprawności. Na co dzień uczęszczają do zwykłych przedszkoli. Lubią nasze zajęcia i chętnie ćwiczą.

Infrastruktura i pracownicy Fundacji

Chcemy zapewnić dzieciom jak najskuteczniejszą opiekę więc nasze sale wyposażyliśmy w zaawansowany technologicznie sprzęt rehabilitacyjny oraz wyspecjalizowane laboratorium analizy chodu. Podczas terapii maluchy korzystają też z sali doświadczania świata. Do ich dyspozycji oddaliśmy także specjalne gry interaktywne, dotykowe monitory oraz zabawki stymulujące ich rozwój poznawczy. Wszystko to byłoby jednak niczym, gdyby nie codzienny trud wspaniałych ludzi. Pracują z nami specjaliści o potwierdzonych kompetencjach, którzy dla dobra Waszych dzieci stale podwyższają swoje kwalifikacje. Lekarze rehabilitacji, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy oraz psycholodzy - ten zespół dba, by dzieci uzyskiwały możliwie najlepsze dla siebie wyniki.

rehabilitacja

Projekty i integracja

Niezmiernie ważnym dla nas celem jest integracja. Chcemy, żeby dzieci były w przyszłości pełnoprawnymi członkami lokalnych społeczności. Z tego względu inicjujemy wiele różnorodnych imprez - m.in. bieg charytatywny „Daj piątaka na dzieciaka”, w którym bierze udział kilkuset uczestników, w tym osoby z niepełnosprawnościami i dzieci. Ponadto w październiku, od kilku lat, prowadzimy Ogólnopolską Kampanię Społeczną #17milionów. Jej celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat codziennych problemów osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym – MPD.

Jesteśmy także organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których dzielimy się naszą wiedzą, dotyczącą Mózgowego Porażenia Dziecięcego oraz metod wczesnego wspomagania rozwoju.

Dziękujemy za pomoc!

Funkcjonowanie Fundacji nie byłoby możliwe bez
zaangażowania i dobrych serc wielu osób
prywatnych, instytucji i firm

Ich pomoc to nie tylko wsparcie o charakterze materialnym. Niezwykle ważny jest także czas, który otrzymujemy w formie wolontariatu pracowniczego. Zabawa, wspólny spacer czy pomoc w trakcie posiłku sprawiają, że dzieci czują się ważne dla jeszcze większej grupy ludzi.

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS