KRS 0000161880

Czym jest MPD?

Czym jest MPD

Mózgowe porażenie dziecięce to niepostępująca dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego powstała na skutek uszkodzeń bądź nieprawidłowości w rozwoju mózgu. MPD określa się jako złożony zespół objawów obejmujących zaburzenia ruchu i postawy, utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie codziennych czynności tj. poruszanie się, jedzenie, mówienie, a nawet oddychanie.

Mimo nieustannie podejmowanych wysiłków diagnostycznych, u znacznej liczby dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie udaje się określić jednej konkretnej przyczyny wystąpienia tego zaburzenia. Uszkodzenie rozwijającego się mózgu dziecka najczęściej jest kumulacją kilku różnych czynników występujących przed, w trakcie lub po porodzie.
Image

Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia MPD:

  • wcześniactwo – im niższy wiek urodzeniowy, tym większe ryzyko wystąpienia Mózgowego Porażenia Dziecięcego;

  • niedotlenienie i/lub niedokrwienie płodu podczas ciąży lub porodu;

  • narażenie matki podczas ciąży na kontakt z wirusami różyczki, opryszczki, cytomegalii czy toksoplazmozy;

  • nadużywanie przez matkę substancji toksycznych tj. nikotyna, alkohol, narkotyki;

  • wady wrodzone mózgu u płodu;

  • ciężka infekcja  (np. zapalenie opon mózgowych) lub sepsa w pierwszych tygodniach życia dziecka;

  • mechaniczne uszkodzenie mózgu u dziecka powstałe na skutek urazu.

U zdecydowanej większości (ok.75%) dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym przyczyn jego wystąpienia upatruje się w okresie przedporodowym. Zdarza się, że
rodzice obwiniają samych siebie za wystąpienie u dziecka MPD. Z reguły jest to bezpodstawne, ponieważ na większość czynników ryzyka, oprócz nadużywania substancji toksycznych, nie ma realnego wpływu i rodzice nie są w stanie im zapobiec.

Postacie MPD

W zależności od lokalizacji oraz rozległości uszkodzeń mózgu, można wyróżnić następujące postacie niedowładów:

I. Monoplegia – to porażenie obejmujące tylko jedną część ciała lub obszar unerwiany przez jeden nerw. Występuje bardzo rzadko.


II. Hemiplegia – porażenie jednej połowy ciała, w wyniku którego kończyna górna
i dolna umiejscowione po tej samej stronie są objęte niedowładem i dysfunkcją. Ta postać występuje u około 39% osób z MPD.


III. Diplegia – porażenie wszystkich czterech kończyn, ale często w różnym stopniu. Zwykle kończyny dolne objęte są niedowładem, natomiast kończyny górne wykazują mniejszy stopień porażenia. Objawia się to najczęściej zaburzeniami dotyczącymi precyzji i sprawności ruchów rąk. Ten rodzaj porażenia występuje u około 38% osób z MPD.


IV. Tetraplegia – najcięższa, czterokończynowa postać porażenia mózgowego, dotyczy w równym stopniu głowy, tułowia i kończyn. Porażeniem objęte mogą być również mięśnie języka, gardła i warg, przez co pojawiają się problemy z czynnością żucia, połykania czy artykulacji. Ta postać MPD dotyczy około 23% chorych.

Typy MPD

I. Spastyczny

Najczęściej występujący typ porażenia, związany ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Spastyczność to zaburzenie pracy mięśni wynikające z uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego na różnym poziomie. Objawia się nieprawidłową reakcją mięśni na rozciąganie i inne bodźce.

II. Dyskinetyczny

Cechą charakterystyczną tego typu porażenia mózgowego są niekontrolowane ruchy kończyn i ogólnie ciała. Powstaje ono na skutek uszkodzenia jądra podstawy w mózgu. Można je podzielić na dwie postacie - dystoniczną i atetotyczną. Dystonia powstaje w wyniku nieprawidłowego równoczesnego pobudzenia różnych mięśni. Prowadzi do mimowolnych ruchów mięśni powodujących wyginanie i skręcanie różnych części ciała, co w konsekwencji prowadzi do przyjmowania nienaturalnej postawy. Z kolei atetoza to zaburzenie polegające na występowaniu niezależnych od woli, powolnych ruchów zlokalizowanych w obrębie kończyn górnych.

III. Ataktyczny

Najrzadziej występujący typ porażenia mózgowego. Charakterystyczne dla niego jest drżenie całego ciała, które znacząco wpływa na poczucie równowagi i koordynacji ruchowej. Ataktyczne porażenie mózgowe powstaje w wyniku uszkodzenia móżdżku.

IV. Mieszany

Zdarza się tak, że jeden typ mózgowego porażenia nakłada się na inny, a kilka różnych zaburzeń występuje jednocześnie. Takim współwystępowaniem najczęściej charakteryzują się postacie spastyczna i dystoniczna.

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS