Nasz zespół

Zarząd Fundacji
Imię Nazwisko Funkcja
Izabela Jachim-Kubiak Prezes Zarządu Fundacji
Karolina Giełżecka  Członek Zarządu, Dyrektor ds. administracyjnych i statutowych