przekaż
darowiznę

Fundacja Kolorowy Świat startuje z Ogólnopolskim Konkursem dla przedszkoli Pacynka dla Wcześniaka

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs dla Przedszkoli - Pacynka dla Wcześniaka.

 

Przygotujcie 
Pacynkę dla Wcześniaka 
i prześlijcie je do nas
do 13 lutego

 

Więcej informacji o konkursie 

Otulamy miłością wcześniaki

KRS 0000161880

 

ogólnopolskie kolorowe centrum...

Kolorowe Centrum to unikalne połączenie pasji pracy z dziećmi, profesjonalnej wiedzy terapeutycznej oraz bogatego zaplecza sprzętowego.

To wszystko w nowoczesnych wnętrzach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, kompleksowo wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny i multimedialny. 

Kolorowy Ośrodek

Oferujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.

Nasi doświadczeni specjaliści zajmują się małymi pacjentami holistycznie, dbając nie tylko o ich rozwój psychoruchowy, ale również uczuciowy z jednoczesnym poszanowaniem godności osobistej. Podejście to zdecydowanie ułatwia proces diagnostyczno-terapeutyczny, co zapewnia skuteczniejszą rehabilitację.

"Kolorowy Ośrodek" to doświadczona kadra medyczno-terapeutyczno-pedagogiczna.

 • lekarze rehablilitacji
 • logopedzi i neurologopedzi
 • psycholodzy kliniczni
 • fizjoterapeuci posiadający uprawnienia do prowadzenia terapii metodami NDT Bobath, PNF oraz Integracji Sensorycznej
 • pedagodzy specjalni z doświadczeniem  w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i metod wspierania rodziny

 

Na dzieci czekają w pełni wyposażone sale do fizjoterapii, terapii NDT Bobath, a także gabinety logopedyczne oraz psychologiczne wyposażone w gry i zabawki stymulujące rozwój, komputery z ekranami dotykowymi wyposażone w programy komputerowe do pracy z dziećmi oraz komunikatory umożliwiające porozumiewanie się dzieciom niemówiącym.

Do placówki przyjmowane są m.in. dzieci z następującymi schorzeniami:

 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz innymi zaburzeniami zachowania i emocji
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • encefalopatią toksyczną i innymi zaburzeniami mózgu
 • wadami wrodzonymi układu nerwowego
 • przepukliną mózgową
 • rozszczepem kręgosłupa
 • zespołem Downa
 • zanikiem mięśni i pierwotnymi zaburzeniami mięśniowymi
 • specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka

 

NZOZ Kolorowy Ośrodek – Dzienny Oddział Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

W ramach podpisanego kontraktu z NFZ wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Rejestracja "Kolorowego Ośrodka" jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00, tel: (42) 640 67 05 lub przez e-rejestrację.

Koledzy z Kolorowego Przedszkola i Szkoły czekają na Twojego malucha

Dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych (dzieci z mpd, wadami genetycznymi z opóźnieniem psycho-ruchowym) zapraszamy do bezpłatnego Kolorowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, gdzie otrzymają fachową opiekę rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Zaangażowani nauczyciele zadbają o prawidłowy rozwój Twojego dziecka poprzez różnorodne zabawy oraz sytuacje życia codziennego.