przekaż
darowiznę

#baberkichallenge - pokonają 100 km dla wcześniaków

Grupa wspaniałych kobiet z województwa łódzkiego nie wyobraża sobie dnia bez roweru. Dlatego stworzyły grupę BABERKI NA SZOSACH_CREATOBIKE. Jednak łączy je nie tylko rowerowa pasja, ale i chęć pomagania. Z myślą o najmniejszych potrzebujących, 8 sierpnia postanowiły rozpocząć #baberkichallenge, aby zebrać pieniądze na rehabilitację dzieci przedwcześnie urodzonych.

 

ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

 I WESPRZYJ REHABILITACJĘ NASZYCH MALUCHÓW

76 1240 5527 1111 0010 6550 6010

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Konferencja odbędzie się w Łodzi
w dniach 6-7 grudnia 2019

Tematem tegorocznej konferencji będzie wczesna interwencja oraz wspomaganie rozwoju dzieci
z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w kilkunastu wykładach oraz warsztatach z zakresu różnych metod oraz strategii terapeutycznych prowadzonych przez najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Prelegentami tegorocznej konferencji są: Sarah Capelovitch, Jagoda Cieszyńska, Magdalena Grycman, Andrea Guzzetta, Teresa Kaczan, Liliana Klimont, Christine Roman, Agnieszka Stępień, Małgorzata Szmurło i Zofia Szwiling.

Konferencja adresowana jest do wszystkich specjalistów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka: fizjoterapeutów, lekarzy rehabilitacji, logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w dwudniowych wykładach i warsztatach z zakresu m.in. strategii terapeutycznych stosowanych w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie, zaburzeń percepcji wzrokowej, rozwoju kontroli posturalnej, zdolności widzenia funkcjonalnego, strategii terapeutycznych w przypadku hemiplegii i diplegii, pionizacji dzieci z uszkodzeniami OUN, wspomagania rozwoju sensomotorycznego, wczesnej interwencji logopedycznej, modulacji sensorycznej czy prowadzenia terapii dzieci z asymetrią.

 

Patronat honorowy

 

Partnerzy główni

 

Partnerzy

 

 

 

Patroni medialni

 

 

 

Konferencja składa się z dwóch dni seminaryjnych zawierających blok wykładowy oraz warsztaty:

 Pierwszy Dzień Konferencji odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019 r. w godz. 8:00 - 20:00
w „Kolorowym Ośrodku” Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

Koszt udziału w pierwszym dniu konferencji wynosi 400 PLN

 Drugi Dzień Konferencji odbędzie się w dniu 07 grudnia 2019 r. w godz.08:00 - 19:40
w "Kolorowym Ośrodku" Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

Koszt udziału w drugim dniu konferencji wynosi 400 PLN

Niestety z przyczyn rodzinnych Christine Roman musiała odwołać swój udział w tegorocznej konferencji. W związku z powyższym zaplanowane wcześniej warsztaty nie odbędą się. 

Jednocześnie informujemy, iż na warsztaty prowadzone:

06.12.2019 przez Sarah Capelovitch
06.12.2019 przez Zofię Szwiling
06.12.2019 przez Lilianę Klimont
07.12.2019 przez Lilianę Klimont i Małgorzatę Szmurło
07.12.2019 przez Sarah Capelovitch
07.12.2019 przez Zofię Szwiling 

nie ma już wolnych miejsc.

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej:

Program konferencji

Regulamin uczestnictwa

Karta zgłoszenia na pierwszy dzień konferencji

Karta zgłoszenia na drugi dzień konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora (Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź) lub skanu pocztą elektroniczną na adres: a.saletra[at]kolorowyswiat.org oraz dokonanie opłaty na rachunek Organizatora.

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia.

Dane do przelewu za udział w konferencji:

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010

ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź

Tytuł  przelewu: WPŁATA NA WCZESNE WSPOMAGANIE (imię i nazwisko)

Zapisy:

Anna Saletra

a.saletra[at]kolorowyswiat.org

tel. (42) 640 67 09


Kontakt dla wystawców:

Barbara Kamińska

b.kaminska[at]kolorowyswiat.org 

tel. (42) 640 67 09

 

 


 

Międzynarodowa Konferencja "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6"... 

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 
09-10.11.2018.

Ubiegłoroczna edycja była kontynuacją zrealizowanych przez Fundację Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-3 oraz 2-4, jak również seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery”. Zakres merytoryczny konferencji obejmował strategie, metody i techniki terapeutycznego oddziaływania oraz wspomagania dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. 

Dwudniowe wykłady oraz warsztaty z zakresu m.in. dysfagii dziecięcej, hipotonii, analizy chodu, integracji sensorycznej, rozwoju kontroli motorycznej i kontroli postawy, rehabilitacji neuropsychologicznej, hemiplegii, stymulacji widzenia funkcjonalnego, terapii wymuszonej koniecznością, dyspraksji, zachowań trudnych poprowadzili polscy i zagraniczni eksperci – terapeuci NDT Bobath, metody Vojty, SI, psycholodzy oraz logopedzi: Aneta Borkowska, Dore Blom, Beata Ignaczewska, Vardit Kindler, Liliana Klimont, Delfini Papazoglou, Neda Rotar, Joanna Surowińska, Zofia Szwiling, Foteini Zografou, Eddy Mellaerts od lat specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Kierownikiem Naukowym tegorocznej konferencji była prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa.

konferencja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6 program

 

 

Patronat honorowy:

Partnerzy główni:

Partnerzy:  

Patroni medialni: 


 

Międzynarodowa Konferencja "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4"... 

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach
1-2.12.2017.

Konferencja była kontynuacją realizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery” oraz poprzedniej międzynarodowej konferencji dotyczącej wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-3. 

Zakres merytoryczny konferencji obejmował strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty m.in.: z zakresu analizy chodu, zaburzeń kontroli posturalnej, logopedii i neurologopedii, rozwoju sensomotorycznego, terapii ręki czy zaburzeń dysfagicznych poprowadzili polscy i zagraniczni eksperci od lat specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

Patronat honorowy:

Sponsor główny:

Sponsorzy:

Patroni medialni:


 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z poprzedniej Konferencji:


 

4-5 listopada 2016,
międzynarodowa konferencja naukowa...

"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-3". Jej celem było wieloaspektowe spojrzenie na rozwój dziecka i wymiana doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania. 

Dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty międzynarodowych ekspertów m.in.: Elaine Owen, Deirdre McDowell, Beaty Batorowicz, Danuty Pluty-Wojciechwskiej, Małgorzaty Domagalskiej-Szopy, specjalizujących się od wielu lat w obszarze wczesnej interwencji umożliwiły uczestnikom aktywne poznanie oraz dyskusję na temat najnowszych terapii i strategii wczesnej pomocy stosowanych w różnych państwach.

Konferencja była kontynuacją zrealizowanych przez Fundację seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery”. W tym roku koncentrowaliśmy się na dzieciach z mózgowym porażeniem dziecięcym od 0 do 3 roku życia. Zakres merytoryczny konferencji obejmował strategie pomocy fizjoterapeutycznej i neurologopedycznej począwszy od pierwszych dni życia dziecka. Ponadto przyjrzeliśmy się roli klasyfikacji ICF w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.

Patronat honorowy:

Sponsorzy:

 

Patronaty medialne: