przekaż
darowiznę

VI edycja biegu Daj piątaka na dzieciaka już za nami

Było fantastycznie!!! Metę przekroczyło w Biegu Głównym aż 570 biegaczy. Łącznie we wszystkich biegach – głównym i towarzyszących wzięły udział 703 osoby. Naszą atestowaną „piątkę” pokonali biegacze z imponującymi osiągnięciami, a także osoby zaczynające przygodę z bieganiem.

Otulamy miłością wcześniaki

KRS 0000161880

 

06-07 grudnia 2019 odbędzie się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

Tematem tegorocznej konferencji będzie wczesna interwencja oraz wspomaganie rozwoju dzieci
z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w kilkunastu wykładach oraz warsztatach z zakresu różnych metod oraz strategii terapeutycznych prowadzonych przez najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Prelegentami tegorocznej konferencji są: Sarah Capelovitch, Jagoda Cieszyńska, Magdalena Grycman, Andrea Guzzetta, Teresa Kaczan, Liliana Klimont, Christine Roman, Agnieszka Stępień, Małgorzata Szmurło i Zofia Szwiling.

Już wkrótce zamieścimy szczegółowy program konferencji i rozpoczniemy rejestrację.

 


 

Międzynarodowa Konferencja "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6"... 

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 
09-10.11.2018.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją zrealizowanych przez Fundację Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-3 oraz 2-4, jak również seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery”. Zakres merytoryczny konferencji obejmie strategie, metody i techniki terapeutycznego oddziaływania oraz wspomagania dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi. 

Dwudniowe wykłady oraz warsztaty z zakresu m.in. dysfagii dziecięcej, hipotonii, analizy chodu, integracji sensorycznej, rozwoju kontroli motorycznej i kontroli postawy, rehabilitacji neuropsychologicznej, hemiplegii, stymulacji widzenia funkcjonalnego, terapii wymuszonej koniecznością, dyspraksji, zachowań trudnych poprowadzą polscy i zagraniczni eksperci – terapeuci NDT Bobath, metody Vojty, SI, psycholodzy oraz logopedzi: Aneta Borkowska, Dore Blom, Beata Ignaczewska, Vardit Kindler, Liliana Klimont, Delfini Papazoglou, Neda Rotar, Joanna Surowińska, Zofia Szwiling, Foteini Zografou, Eddy Mellaerts od lat specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Kierownikiem Naukowym tegorocznej konferencji została prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa.

Naszą tegoroczną konferencję adresujemy do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów  działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

ZA UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ KONFERENCJI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE  -  9 punktów za jeden dzień konferencyjny.

konferencja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6 program

Konferencja będzie składać się z dwóch dni seminaryjnych zawierających blok wykładowy oraz warsztaty:

 Pierwszy Dzień Konferencji odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 r. w godz. 8:00 - 19:30 w „Kolorowym Ośrodku” Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

Koszt udziału w pierwszym dniu konferencji wynosi 350 PLN

 Drugi Dzień Konferencji odbędzie się w dniu 10 listopada 2018 r. w godz.08:00 - 19:10 w "Kolorowym Ośrodku" Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

Koszt udziału w drugim dniu konferencji wynosi 350 PLN

konferencja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej: 

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora (Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź) lub skanu pocztą elektroniczną na adres: a.fitzner[at]kolorowyswiat.org oraz dokonanie opłaty na rachunek Organizatora.

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia. 

Dane do przelewu za udział w konferencji:

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010

ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź

Tytuł  przelewu: WPŁATA NA WCZESNE WSPOMAGANIE (imię i nazwisko)

Zapisy:

Anna Fitzner

a.fitzner[at]kolorowyswiat.org

tel. (42) 640 67 09

Kontakt dla wystawców:

Barbara Kamińska

b.kaminska[at]kolorowyswiat.org

tel. (42) 640 67 09

Patronat honorowy:

Partnerzy główni:

Partnerzy:  

Patroni medialni: 


 

Międzynarodowa Konferencja "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4"... 

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach
1-2.12.2017.

Ubiegłoroczna konferencja była kontynuacją realizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery” oraz poprzedniej międzynarodowej konferencji dotyczącej wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-3. 

Zakres merytoryczny konferencji obejmował strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty m.in.: z zakresu analizy chodu, zaburzeń kontroli posturalnej, logopedii i neurologopedii, rozwoju sensomotorycznego, terapii ręki czy zaburzeń dysfagicznych poprowadzili polscy i zagraniczni eksperci od lat specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Konferencja składała się z dwóch dni seminaryjnych zawierających blok wykładowy oraz warsztaty:

  • Pierwszy Dzień Konferencji odbył się w dniu 1 grudnia 2017 r. w godz. 8:00 - 18:45 w „Kolorowym Ośrodku” Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
  • Drugi Dzień Konferencji odbył się w dniu 2 grudnia 2017 r. w godz.08:00 - 18:45 w "Kolorowym Ośrodku" Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

 

Patronat honorowy:

Sponsor główny:

Sponsorzy:

Patroni medialni:


 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z poprzedniej Konferencji:


 

4-5 listopada 2016,
międzynarodowa konferencja naukowa...

"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-3". Jej celem było wieloaspektowe spojrzenie na rozwój dziecka i wymiana doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania. 

Dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty międzynarodowych ekspertów m.in.: Elaine Owen, Deirdre McDowell, Beaty Batorowicz, Danuty Pluty-Wojciechwskiej, Małgorzaty Domagalskiej-Szopy, specjalizujących się od wielu lat w obszarze wczesnej interwencji umożliwiły uczestnikom aktywne poznanie oraz dyskusję na temat najnowszych terapii i strategii wczesnej pomocy stosowanych w różnych państwach.

Konferencja była kontynuacją zrealizowanych przez Fundację seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery”. W tym roku koncentrowaliśmy się na dzieciach z mózgowym porażeniem dziecięcym od 0 do 3 roku życia. Zakres merytoryczny konferencji obejmował strategie pomocy fizjoterapeutycznej i neurologopedycznej począwszy od pierwszych dni życia dziecka. Ponadto przyjrzeliśmy się roli klasyfikacji ICF w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.

Patronat honorowy:

Sponsorzy:

 

Patronaty medialne: